‏پیام تسلیت خانواده مرحوم دکتر علی شریعتی ‏


پیام تسلیت خانواده مرحوم دکتر علی شریعتی


"اذا ظهرت البدع فعلی العالم ان یظهر علمه "
 
درگذشت عالم مردمی آیت الله حسینعلی منتظری ، از برجسته ترین فقهای جهان اسلام و تشیع ، هم رزم طالقانی بزرگ و از پی او، بیدارترین وجدان نظام برخاسته از انقلاب مردم ایران ، در این روزهای سوگ خون و سور پیام ، موجی از اندوه همگانی ، بویژه در دل مبارزان راه آزادی و کرامت انسان برانگیخت . ارجمندترین درس مکتب منتظری فداکردن موقعیت برای استظهار آنچه حقیقت می‎دانست بود.

زمان فرخنده ارزیابی میراث اخلاقی و انسانی و تاریخی آیت الله منتظری ، فراسوی آراء و اظهارات و اقدامات آن بزرگوار در مقاطع گوناگون تاریخ انقلاب ، هنوز فرا نرسیده است . تاریخ آینده ما، اما، بی تردید سخنان و درس های آموزنده و انسانساز ارجمندی ، برای گفتن خواهد داشت . و با این امید و انتظار.

خانواده شریعتی ، در این لحظه حساس در سرنوشت میهن ، بر خود واجب می‎داند تا از این طریق مراتب همدردی و قدردانی عمیق خویش را خطاب به فرزندان و دوستداران آن چهره صادق و صمیمی و سنت او، ابراز دارند. با درود و بدرود، ستایش و نیایش برای آسایش و آمرزش آن روح پر فتوح .
خانواده شریعتی