کسانی که پیام‏های الهی را ابلاغ می‏کنند و از خدا می‏ترسند، و از هیچ کس جز خدا بیم ندارند

امر به معروف و نهی از منكر را منحصر در امور جزئی نكنید،
بلكه حد اعلای آن تذكر به حاكمان و سلاطین است.

وب سایت رسمی
آیت الله العظمی منتظری
(رضوان الله تعالی علیه)

خاطرات

خاطرات

تألیفات

تألیفات

تصاویر

تصاویر

خرید آثار

خرید آثار