صوتی

دسته‌بندی‌هامصاحبه بی بی سی (یک روز قبل از رفع حصر)

بیانات معظم له در روز عید سعید قربان - 7/9/1388 (real)

بیانات معظم له در روز عید سعید قربان - 7/9/1388 (mp3)

سخنرانی 13 رجب سال 1418 (1376)