سوگنامه

سوگنامه

پیام های تسلیت مراجع معظم تقلید، مسئولین، علمای اعلام،
مجامع علمی و سیاسی و شخصیتها
به مناسبت رحلت
فقیه و مرجع عالیقدر
حضرت آیت الله العظمی منتظری
(رضوان الله تعالی علیه)

ناوبری کتاب