پیام تسلیت شخصیت‌ها

پیام‌های تسلیت شخصیت‌های علمی، حقوقی و سیاسی

‏پیام تسلیت حضرت آیت الله حسینی ارسنجانی ‏

‏پیام تسلیت حضرت آیت الله سید جلال الدین طاهری اصفهانی ‏

‏پیام تسلیت حضرت آیت الله حاج سید عبدالعلی آیت اللهی ‏

‏پیام تسلیت حضرت آیت الله نورمفیدی ‏

‏پیام تسلیت حضرت آیت الله استاد محمود امجد‏

‏پیام تسلیت حضرت مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان ‏

‏پیام تسلیت حجة الاسلام والمسلمین حاج سید حسن خمینی ‏

‏پیام تسلیت حجة الاسلام والمسلمین حاج سید محمد خاتمی ‏

‏پیام تسلیت حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ مهدی کروبی ‏

‏پیام تسلیت جناب آقای مهندس میرحسین موسوی ‏

‏پیام تسلیت حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله نوری ‏

‏پیام تسلیت حجة الاسلام والمسلمین دکتر محسن کدیور‏

‏پیام تسلیت جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش ‏

‏پیام تسلیت جناب آقای دکتر نورعلی تابنده ‏

‏پیام تسلیت حجة الاسلام والمسلمین شیخ حسن الصفار‏

‏پیام تسلیت جناب آقای کاک حسن امینی ‏

‏پیام تسلیت حجة الاسلام والمسلمین آقای محمد علی مقدس ‏

‏پیام تسلیت خانواده شهید آیت الله دکتر بهشتی ‏

‏پیام تسلیت خانواده مرحوم دکتر علی شریعتی ‏

‏پیام تسلیت سرکار خانم اعظم طالقانی ‏

‏پیام تسلیت جناب آقای طاهر احمدزاده ‏

‏پیام تسلیت جناب آقای دکتر مصطفی معین ‏

‏پیام تسلیت جناب آقای دکتر سید علی اصغر غروی اصفهانی ‏

‏پیام تسلیت جناب آقای عباس امیرانتظام ‏

‏پیام تسلیت خانواده جناب آقای دکتر محمد ملکی ‏