‏پیام تسلیت جناب آقای طاهر احمدزاده ‏


پیام تسلیت جناب آقای طاهر احمدزاده


(من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه
فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا.
لیجزی الله الصادقین بصدقهم ...)
(سوره احزاب ، آیات بیست و سوم و بیست و چهارم)
 
از جمله مؤمنان ، آزادمردانی هستند که بر سر عهد و پیمان با خدا و خلق او وفادار ماندند، بعضی به دیدار حق رفتند و بعضی در صف نوبت خود قرار دارند و از قول خود و عهدی که بسته بودند هیچ چیز را تبدیل نکردند. خدای متعال پاداش آنان را تضمین کرده است ...

... و مرحوم آیت الله منتظری از مصادیق بارز این مؤمنان بود.

در دوران اوج بی اخلاقی های سیاسی ، او سمبل و نمونه روشن و بارز یک سیاستمدار اخلاق مدار بود که می‎تواند الگویی برای نسل فعلی و نسل های آینده کشورمان باشد.

او نشان داد که اصل ، حفظ حقوق انسان هاست و نه حفظ نظام ، زیرا که اگر حقوق مردم رعایت نشود از حکومت اسلامی به جز پوستین وارونه و بی خاصیت چیزی باقی نمی ماند.

او در دورانی که قائم مقام رهبری بود به بهبود حال زندانیان توجه ویژه داشت و به آزادکردن آنان اصرار می‎ورزید که نویسنده ، خود از جمله این زندانیان بود. ولی آن گاه که احساس کرد دیگر نمی تواند منشأ اثر باشد ابوذروار اعتراض کرد و عطای حکومت را به لقایش بخشید.

او حتی در دورانی که سمت قائم مقامی رهبری را داشت ، سمبل تواضع و فروتنی بود، نه سمبل کبر و غرور و گردن فرازی ; و اگر در موردی از ناحیه او اشتباهی صورت گرفته بود عذرخواهی می‎کرد که خود شاهد آن بودم .

منتظری را در یک کلام می‎توان چنین خلاصه کرد: "او انسان طراز مکتب توحید بود"، انسانی که مولانا آن را چنین توصیف می‎کند:
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست .
دوشنبه سی ام آذرماه 1388
طاهر احمدزاده