‏پیام تسلیت جناب آقای دکتر مصطفی معین ‏


پیام تسلیت جناب آقای دکتر مصطفی معین


بسم الله الرحمن الرحیم
 
رحلت مرجع عالیقدر و آزاده ، حضرت آیت الله العظمی منتظری را به خاندان محترم ایشان ، علما و روشنفکران ، دانشگاهیان و دانشجویان ، محرومان و ستمدیدگان ، عدالت طلبان و آزدیخواهان و آحاد ملت شریف ایران صمیمانه تسلیت می‎گویم .

آن بزرگ در این روزگار سخت مظهر و مصداق پاکی و پاکدامنی ، بلنداندیشی و گشاده دلی و حق خواهی و حق گویی بود و با گفتار و کردار نیکو و نافذ خویش ، به راستی الگویی ایده آل از مرجعیت و روحانیت شیعه در این دوران آفرید. آن فقیه آگاه به زمان سختی های بسیار کشید، اما تا آنجا که توانست گشایش در نظر و عمل فراهم کرد که میراث گرانقدر او در دفاع از حقوق بشر و حق منتقدان و مخالفان خود گواه آنست .

از خداوند بزرگ می‎خواهم که به همه ما توفیق بهره مندی از آن آموزه ها را عنایت و ایشان را با سرور آزادگان و سالار شهیدان در این ایام محشور فرماید.
دکتر مصطفی معین
1388/9/30