‏پیام تسلیت جناب آقای عباس امیرانتظام ‏


پیام تسلیت جناب آقای عباس امیرانتظام
 

خبر درگذشت عالم عالیقدر جهان شیعه ، شادروان آیت الله العظمی حسینعلی منتظری ، اینجانب را شدیدا متأثر و اندوهگین نمود. ایشان از معدود شخصیت های برجسته دینی هستند که به اصول اخلاقی در زندگی اجتماعی پایبند بوده و از ایمان خود نردبانی برای رسیدن به هوا و هوس نفسانی نساخته و دفاع از حقوق و ارزش های انسانی را فدای مصلحت اندیشی ننمود.

دفاع ایشان از حقوق زندانیان سیاسی در دوران تاریک دهه شصت برای ایشان اعتبار و احترام زیادی در جامعه ایجاد کرد. رفتار و منش انسانی ایشان نشان داد که دین در خارج از قدرت عمومی به خوبی می‎تواند در خدمت ارزش های مشترک بشری قرار گیرد.

تجلیل شایسته و ادای احترام مردم ایران نسبت به این مدافع حقوق انسانی درس عبرتی است برای آن دسته از رهبران دینی و سیاسی که از باورهای دینی خود نه برای خدمت به آحاد جامعه بلکه برای سرکوب و نقض حقوق انسانی آنها استفاده می‎کنند. امید است که این مرگ غم انگیز فرصتی برای اندیشیدن و پند گرفتن برای رهبران سیاسی خشونت طلب و مردم ستیز فراهم آورد.

اینجانب نیز به نوبه خود ضمن همدردی ، فقدان این مرجع آزاده و انسان شریف و وارسته را به خانواده محترم و معزز و همچنین پیروان و مقلدین ایشان صمیمانه تسلیت عرض می‎نمایم .
تهران - 1388/9/29
عباس امیر انتظام