‏پیام تسلیت مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی ‏


پیام تسلیت مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی


به نام خدا

انا لله و انا الیه راجعون
 
روح ملکوتی و ناآرام فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری از زندان تن رهایی و در جوار حضرت دوست آرام و قرار یافت . برجستگی ها و توانمندی های فقهی ، ایشان را در جایگاه برجسته ترین فقیه شیعه تاریخ معاصر قرار داده است .

در کنار شخصیت وزین علمی ، آزادگی و آزادمنشی ، عدالت خواهی و خردگرایی از ویژگی های شخصیتی ایشان به شمار می‎رود.

این فقیه بزرگوار با پیوند دینداری و مردم سالاری چهره ای رحمانی از دین ارائه کرد. تکیه بر حقوق انسانی به عنوان مبانی فقهی و لزوم توجه به ملزومات آن مورد تأکید این فقیه بزرگوار و آزادمنش قرار گرفت .

تأکید بر حقوق شهروندی و به رسمیت شناختن حقوق همه انسانها صرف نظر از نگرش ها و گرایش های سیاسی و دینی آنان پیامد به رسمیت شناختن و احترام به حقوق انسانی ، مورد پذیرش ایشان است .

وحدت مسلمانان و فرقه های گوناگون مذهبی از دغدغه های همیشگی ایشان بود و در این راه از هیچگونه کوششی فروگذار نکردند.

دل نبستن به مقام های دنیوی و پذیرش تنگناها و دشواری های فراوان و حصر طولانی خانگی از پایداری ایشان در هدف نکاسته و راست گویی و آزادیخواهی و عدالت طلبی ایشان را بیش از پیش برجسته کرده و در معرض داوری افکار همگانی قرار داد.

ساده زیستی و شجاعت ، عنصر ذاتی این فقیه برجسته و مبارز با استبداد و خودکامگی بوده و زندان ها و تبعیدهای پیش از انقلاب و تنگناها و دشواری های پس از انقلاب هزینه این آزادیخواهی و استقلال طلبی بوده است .

حضرت آیت الله العظمی منتظری بازنگری در مبانی نظری و فقهی خود را به ویژه در موضوع حکومت به گونه ای آشکار بیان کرده و با تأکید بر مشروعیت نظر جمهور مردم در تشکیل حکومت ، راه های جدیدی را در برابر صاحب نظران دینی گشوده اند.

فقدان فقیه عالیقدر خسارت بزرگی برای اسلام ، حوزه های دینی ، و همه آزادیخواهان است .

مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی این ضایعه بزرگ و غیر قابل جبران را به ملت بزرگ ایران و مراجع بزرگوار و همه آزادیخواهان جهان تسلیت گفته و همراه با ملت بزرگوار ایران به سوگ می‎نشیند.
مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی
29 آذر 1388