پیام تسلیت مجامع علمی و سیاسی

پیام تسلیت مجامع علمی و سیاسی

‏پیام تسلیت مجمع روحانیون مبارز‏

‏پیام تسلیت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ‏

‏پیام تسلیت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ‏

‏پیام تسلیت مرکز مدیریت حوزه های علمیه ‏

‏پیام تسلیت جامعه روحانیت اهل سنت استان سیستان و بلوچستان

‏پیام تسلیت مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی ‏

‏پیام تسلیت فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی ‏

‏پیام تسلیت ائمه جماعات مساجد نجف آباد‏

‏پیام تسلیت جبهه مشارکت ایران اسلامی ‏

‏پیام تسلیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ‏

‏پیام تسلیت نهضت آزادی ایران ‏

‏پیام تسلیت جبهه ملی ایران ‏

‏پیام تسلیت جنبش مسلمانان مبارز‏

‏پیام تسلیت دفتر تحکیم وحدت ‏

‏پیام تسلیت بیش از صد تن از شاعران و نویسندگان ایرانی ‏

‏پیام تسلیت انجمن اسلامی معلمان ایران ‏