صفحه ۹۴

ابن اثیر در نهایه مثل همین بیان لسان العرب را نقل نموده است.نهایه ابن اثیر 79/2

این معنایی که از لسان العرب نقل شد از جمله مؤیدات مطلبی است که بعدا خواهیم گفت که خمس حق فرماندهی و حقی است وحدانی که در اختیار حاکم اسلامی است. آنچه گفتیم به حسب لغت بود.

اما شرعا: خمس یک نوع مالیاتی است معادل یک پنجم که در شرع اسلام بر اموری که بیان خواهد شد قرار داده شده است؛ اما اینکه خمس یک حقیقت شرعی باشد این گونه نیست، بلکه لفظ "خمس" به همان معنای لغوی استعمال گردیده است.اینکه لفظ "خمس" دارای حقیقت شرعی نیست به این معناست که استعمال آن در لسان شارع مقدس با استعمال آن نزد اهل لغت به یک شکل است و آن همان معنای (یک پنجم) می‎باشد. (مقرر)

خمس از ضروریات اسلام است و قرآن و سنت و اجماع بر آن دلالت دارند:

خداوند - متعال - می‎فرماید: "واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان و الله علی کل شئ قدیر - بدانید هر گونه غنیمتی نصیب شما می‎شود یک پنجم آن، از آن خدا و پیامبر(ص) و ذی القربی و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه می‎باشد، اگر شما به خدا و آنچه بر بنده خود در (جنگ بدر) روز جدائی حق از باطل، روزی که دو گروه مؤمن و کافر در مقابل هم قرار گرفتند نازل کردیم، ایمان آورده اید باید به این دستور عمل کنید و در برابر آن تسلیم باشید؛ و خدا بر همه چیز تواناست."سوره انفال (8) آیه 41/

خداوند - متعال - در این آیه شریفه کلامش را با تحریک و برانگیختن بر علم - به

ناوبری کتاب