صفحه ۸۸

"هر کار خیری صدقه است."و فی الوسائل بسند صحیح عن عبدالاعلی، عن ابی عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص): کل معروف صدقة . (وسائل ‏321/6، باب 41 من ابواب الصدقة، حدیث 1)

17- در وسائل به سند صحیح از معاویة بن وهب، از امام صادق (ع) به نقل از پیامبراکرم (ص) آمده است که فرمودند:

"هر کار خیری صدقه است."و فیه ایضا بسند صحیح عن معاویة بن وهب، عن ابی عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص): کل معروف صدقة . (وسائل ‏321/6، باب 41 من ابواب الصدقة، حدیث 2)

18- در وسائل از هشام بن سالم، از امام صادق (ع) آمده است که فرمودند:

"پس از مردن پاداشی برای انسان نمی آید مگر اینکه سه خصلت داشته باشد: صدقه ای که در زمان حیاتش به جریان درآورده (مسجد، بیمارستان، مدرسه و...ساخته) که بعد از مردنش هم ادامه خواهد داشت، سنت خوبی که پایه گذاری کرده بعد از مردنش هم به آن عمل خواهد شد، و فرزند صالحی که تربیت نموده و بعد از مردنش برای او طلب مغفرت خواهد کرد."و فیه ایضا بسنده عن هشام بن سالم، عن ابی عبدالله قال: لیس یتبع الرجل بعد موته من الاجر الا ثلاث خصال: صدقة اجراها فی حیاته فهی تجری بعد موته، و سنة هدی سنها فهی یعمل بها بعد موته، و ولد صالح یدعو له. (وسائل ‏292/13، باب 1 من کتاب الوقوف و الصدقات، حدیث 1) و مانند اینها از دیگر روایات.رجوع شود به وسائل ‏292/13، و بعد از آن باب 1 از کتاب الوقوف و الصدقات.

19- در وسائل است از ایوب بن عطیه که گوید:

"از امام صادق (ع) شنیدم که می‎فرمود: رسول الله (ص) "فئ"فئ در لغت به معنای رجوع است، و در شرع به اموالی گفته می‎شود که از ناحیه کفار به امام مسلمانان و یا بیت المال مسلمانان بازگشت نموده است. (مقرر) را تقسیم نمود، زمینی سهم امیرالمؤمنین (ع) شد، آن حضرت چاهی در آن حفر نمود که از آن آب به آسمان فوران می‎کرد مثل بلندی گردن شتر، حضرت آن را چشمه ینبع نامید،

ناوبری کتاب