صفحه ۸۲

صدقات مستحبی یک منبع غنی مردمی برای رفع حاجتها و نیازهاست، و قرآن و سنت عموم افراد را تحریک به دادن صدقات مستحبی نموده و هر کسی را که دارای عقل و گوشی شنواست به آن تشویق می‎نماید؛ و اگر حکومتها صالح و عادل باشند و حاکمان عاقل بوده با امت سازش داشته باشند و به صداقت و رحمت با مردم رفتار نمایند، قلوب مردم هم به آنان گرایش پیدا می‎کند و با ایثار و مقدم داشتن حکومت ها بر خود با تمام مال و توان به کمک آنان می‎آیند، و آنچه را که انسان با رضا و رغبت انفاق نماید بهتر و گواراتر است از اینکه از او به زور گرفته شود.

از جمله صدقاتی که فراوان بوده و نفع آن زیاد می‎باشد، موقوفات و کارهای عام المنفعه است، و اگر یک حکومت بهره مند از سیاست و کفایت باشد برای این موقوفات عام المنفعه تشکیلات سالم و صحیحی را پی ریزی می‎کند، به طوری که هیچ گونه افراط و تفریط و نقصی در این اموال پدید نیاید و دست متجاوزین و غاصبین بدان نرسد، در آن صورت است که نفع آن زیاد بوده و به برکت آن می‎توان در جاهای مختلف نیازها را برطرف نمود.

آیات و روایاتی که در باب انفاق و صدقات وارد شده بسیار زیاد است، که برای نمونه برخی از آنها را ذکر می‎کنیم:

1- خداوند - متعال - در سوره بقره می‎فرماید: "مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مأة حبة والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم - مثل آنان که اموال خود را در راه خدا انفاق می‎کنند مانند بذری است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه یکصد دانه باشد، و خداوند برای هر کس بخواهد چند برابر می‎کند، و خدا گشاینده داناست."بقره (2)261/

2- آیه شریفه: "یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض و لا تیمموا الخبیث منه تنفقون و لستم بآخذیه الاان تغمضوا فیه

ناوبری کتاب