صفحه ۷۹

لازم است دلهایشان جلب شود و آزاد ساختن بردگان و اداء دین بدهکاران و هر کار خیر در راه خدا و واماندگان در راه است، این فریضه الهی است و خداوند دانا و حکیم است."توبه (9)60/

در وسائل از شیخ طوسی نقل می‎کند که در تفسیر علی بن ابراهیم به نقل از عالم آل محمد(ص) آمده است که آن حضرت در تفسیر آیه زکات فرمود:

"فقیران کسانی هستند که از مردم چیزی درخواست نمی کنند و مخارج زن و فرزند هم بر عهده آنان است، و دلیل بر اینکه آنان کسانی اند که از مردم چیزی درخواست نمی کنند این آیه شریفه می‎باشد: للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا - انفاق شما باید برای نیازمندانی باشد که به خاطر اشتغال به کارهای فی سبیل الله (از قبیل جهاد و تعلیم و تحصیل علوم لازم و...) از تحصیل هزینه زندگی بازمانده اند، و نمی توانند برای تجارت مسافرت کنند، و از شدت خویشتن داری، افراد بی اطلاع آنها را غنی می‎پندارند، اما آنها را از چهره هایشان می‎شناسی؛ و هرگز بسان فقرای عادی از مردم چیزی نمی خواهند.بقره (2)273/

و "مساکین" کسانی هستند که فقر، آنان را زمین گیر کرده و از حرکت بازمانده اند، و هر مرد و زن و کودک این چنینی داخل عنوان مسکین می‎باشد.

و "مأموران زکات" افرادی اند که جهت جمع آوری و حفظ زکات تلاش می‎کنند تا آن را به دست کسی که بین مستحقین تقسیم می‎نماید برسانند.

"مؤلفة قلوبهم" گروهی اند که اهل توحیدند و لباس پرستش غیر خدا را از تن درآورده اند ولکن شناخت اینکه محمد(ص) رسول خداست داخل قلوب آنان نگردیده، و پیامبراکرم (ص) دلهای آنان را جلب می‎نمود و به آنان علم و آگاهی

ناوبری کتاب