صفحه ۷۸

پرورش می‎دهی؛ و هنگامی که آنها زکات می‎پردازند برای آنها دعا کن و بر آنها درود بفرست، این دعا و درود تو مایه آرامش خاطر آنهاست و خداوند شنوا و داناست. خداوند پیامبرش را امر فرمود تا از مردم به جهت پاک کردن آنها از گناهان صدقاتشان را بگیرد، و خداوند بر امت واجب کرده که زکات خود را نزد پیامبر(ص) ببرند؛ زیرا بر امت واجب نموده اطاعت از پیامبر(ص) را و نهی کرده مخالفت با او را، و امام قائم مقام پیامبر است، و او چون پیامبر(ص) مورد خطاب است به آنچه که بر پیامبر(ص) واجب کرده از اقامه حدود و احکام الهی، همان طور که قبلا گفتیم و بعدا هم بیان خواهیم نمود؛ پس هنگامی که پیامبر(ص) زنده است واجب است زکات به او داده شود، و آنگاه حضرت وفات نموده اند واجب است زکات را به جانشین او بدهند، و اگر جانشین پیامبر(ص) غائب است باید به فردی که او به طور خاص نصب نموده داده شود، و با نبود نائب خاص واجب است به فقهاء امین از شیعه پرداخت گردد، چون فقیه به موارد مصرف زکات آشناتر از ناآگاهان به دین است."مقنعه 41/

توقع این بود که در بحث زکات، مصارف هشتگانه آن هم بیان می‎شد، ولکن چون بحث مختصر نمی توانست قانع کننده باشد و بحث تفصیلی هم با طرح این کتاب مناسبت نداشت، لذا خوانندگان گرامی را به کتابهای مفصل و گسترده که پیرامون مباحث فقهی زکات نگاشته شده ارجاع می‎دهیم، و در اینجا فقط به ذکر یک آیه و یک روایت جامع در این زمینه اکتفا می‎کنیم:

خداوند - متعال - در سوره توبه می‎فرماید:

"انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلفة قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضة من الله و الله علیم حکیم - صدقات و زکات برای فقیران و مسکینان و جمع آوری کنندگان زکات و کسانی که

ناوبری کتاب