صفحه ۷۴

1- در صحیحه زراره و محمد بن مسلم است که به امام صادق (ع) گفتند: نظر شما درباره آیه شریفه: "انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلفة قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضة من الله... - صدقات و زکات برای فقیران و مساکین و مأمورین جمع آوری زکات و کسانی که لازم است دلهایشان جلب شود و برای آزاد ساختن بردگان و اداء دین بدهکاران و هر کار خیر در راه خدا و مسافرین در راه مانده است، این یک فریضه الهی است و خداوند دانا و حکیم است."توبه (9)60/ چیست ؟ آیا به تمام اینها که در آیه نام برده شده زکات عطا می‎شود اگرچه شیعه نباشند؟ امام صادق (ع) فرمودند؟ امام به تمامی اینها زکات می‎دهد؛ زیرا اطاعت و پیروی او را پذیرفته اند. زراره گوید: به حضرت عرض کردم: اگرچه عارف به حق (شیعه) نباشند؟ حضرت فرمود: ای زراره، اگر امام بخواهد فقط به طرفداران حق بدهد و به دیگران نپردازد، چه بسا محل و موردی برای زکات پیدا نشود، همانا امام به غیر شیعه می‎دهد تا رغبت در دین پیدا نمایند و بر آن ثابت باشند. اما در این روزگار تو و اصحابت به غیر از شیعه زکات ندهید.فی صحیحة زرارة و محمد بن مسلم انهما قالا لابی عبدالله (ع): ارایت قول الله - تبارک و تعالی - انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلفة قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضة من الله، اکل هؤلاء یعطی و ان کان لا یعرف ؟ فقال (ع): ان الامام یعطی هؤلاء جمیعا؛ لانهم یقرون له بالطاعة . قال زرارة قلت: فان کانوا لا یعرفون ؟ فقال: یا زرارة، لو کان یعطی من یعرف دون من لا یعرف، لم یوجد لها موضع، و انما یعطی من لا یعرف لیرغب فی الدین فیثبت علیه. فأما الیوم فلا تعطها انت و اصحابک الامن یعرف. الحدیث. (وسائل ‏143/6، باب 1 من ابواب مستحقین للزکاة، حدیث 1)

از این صحیحه استفاده می‎شود که زکات به حسب تشریع اولی در اختیار امام

ناوبری کتاب