صفحه ۵۹

جمیل بن دراج [که حضرت پس از جواب منفی فورا عمل رسول خدا را یادآور می‎شود] علاوه بر اینکه ائمه (ع) در روایات زیادی تأکید نموده اند که رسول الله (ص) زکات غیر نه چیز را بخشید که از آن تأکیدات فهمیده می‎شود که در بین افراد راجع به زکات سایر اشیاء اختلاف بوده است، و ائمه (ع) خواسته اند با بیان عمل پیامبر(ص) آنان را قانع نمایند.

ولکن ممکن است گفته شود:

اولا: اینکه توهم شده که ائمه (ع) افراد ضعیفی بوده و وحشت داشته اند و با اندک ترسی از مردم حق را وارونه می‎کرده اند، قبول آن برای ما بسیار مشکل است. چگونه چنین چیزی ممکن است؛ در حالی که بنای کار ائمه در تمامی مواردی که مردم از مسیر حق منحرف می‎شده اند بر بیان حق و رفع باطل بوده است. نمی بینید که چگونه در باب ارث، "عول" و "تعصیب"،عول و تعصیب: سهام ارث ورثه گاهی از مجموع مال میت کمتر و گاهی بیشتر است؛ مثلا: اگر ورثه میت فقط دو خواهر (پدر و مادری) و شوهر باشند ارث دو خواهر دو سوم مال، و ارث شوهر نصف مال است که مجموع آن از مجموع مال بیشتر می‎گردد، در اینجا این بحث پیش می‎آید که آیا باید به نسبت سهام از ورثه کم شود یا اینکه از افراد معینی کم گردد؟ معروف در میان دانشمندان اهل تسنن این است که باید از همه کم شود، ولی به عقیده فقهای شیعه کمبود به افراد خاصی متوجه می‎شود، در مثال فوق کمبود فقط به دو خواهر متوجه می‎گردد. این را فقهاء "عول" می‎نامند - عول در لغت به معنی زیادی و ارتفاع و بلندی است - به عقیده ما خداوند فراتر از مال، ارث قرار نداده است. و گاهی برعکس، مجموع سهام از مجموع مال کمتر است، فقهای اهل سنت می‎گویند: اضافی را باید به "عصبه" یعنی مردان طبقه بعد داد، ولی فقهای شیعه معتقدند که همه آن را باید در میان آنها به نسبت تقسیم کرد؛ زیرا با وجود طبقه قبل نوبت به طبقه بعد نمی رسد، و این را اصطلاحا "تعصیب" می‎نامند. عول و تعصیب به اجماع فقهای شیعه باطل است، بحث عول و تعصیب یکی از مباحث پیچیده فقهی است که شرح آن در کتب فقهی آمده است. (مقرر) و جماعت در نماز "تراویح"نماز تراویح عبارت است از نمازهای مستحبی که در شبهای ماه رمضان خوانده می‎شود، این نماز را اهل تسنن به صورت جماعت می‎خوانند. به عقیده ما پیامبراکرم 6 نمازهای مستحبی ماه رمضان را بدون جماعت به جا می‎آورد و مردم را تشویق می‎کرد آن را به پای دارند. نامگذاری این نمازهای مستحب به تراویح به این جهت است که بعد از هر چهار رکعت می‎نشینند و استراحت می‎کنند. (مقرر) نماز

ناوبری کتاب