صفحه ۵۳۷

بگیریم، فرمود: نه، گفتند: پس چگونه خون آنها را بر ما حلال شمردی ولی اسارت آنان را جایز نمی دانی ؟!

فرمود: چگونه در سرزمین هجرت و اسلام یک خانواده ضعیف در اختیار شما باشد؟! اما آن چیزهائی که اینها برای جنگ با شما تدارک دیده اند به عنوان غنیمت برای شما باشد، اما آنچه در درون خانه هاست و درها بر روی آن بسته است مال صاحبان آنهاست، و برای شما در آن بهره ای نیست.

پس وقتی اصرار کردند فرمود: پس بر سر عایشه قرعه بزنید به نام هر کس در آمد عایشه برای او باشد. همه گفتند: "استغفرالله" یا امیرالمؤمنین، آنگاه دست از خواسته خود برداشتند.ثم امر المنادی: لا یقتلن مدبر و لا یجهز علی جریح، و لکم ما فی عسکرهم، و علی نسائهم العدة . و ما کان لهم من مال اهلیهم فهو میراث علی فرائض الله... (الامامة و السیاسة ‏72/1)

و روایات دیگری نیز از این قبیل که در کتابهای تاریخ آمده است.

خلاصه کلام و نتیجه

در هر صورت ظاهرا اموالی که در لشکرگاه است به غنیمت گرفتن آن جایز است، چنانچه اکثر فقهاء به این نظریه فتوا داده اند؛ بر پایه روایات بسیاری که در مورد جنگ جمل و صفین وارد شده است که بسا انسان قطع حاصل می‎کند که برخی از آنها از معصوم (ع) رسیده است.

اگر گفته شود: این روایات با روایاتی که به طور مطلق می‎گوید: "به

ناوبری کتاب