صفحه ۵۳۶

نظیر این روایت را قاضی نعمان در کتاب شرح الاخبار، به نقل از احمد بن شعیب ساری به سند خود، از عبدالله بن عباس با کمی اختلاف آورده است.

آنچه در این روایت آمده که حضرت در صفین به اسارت گرفتن زن و فرزندان آنان را حلال شمرده یک نظریه بی سابقه ای است و حتی می‎توان گفت که هیچ کس بر طبق آن فتوا نداده است. و ما پیش از این یادآور شدیم که حرمت به اسارت گرفتن زنان و فرزندان "بغات" به طور کلی یکی از ضروریات فقه اسلامی است.

13- در کتاب مسند زید از حضرت نقل شده که: در جنگ جمل و نهروان آنچه را در اختیار لشکریان دشمن بود پنج قسم نمود، و متعرض مابقی اموال آنان نشد.مروج الذهب 15/2 ظاهر این نقل این است که مابقی خمس را بین رزمندگان اسلام تقسیم نمود. 14- در شرح ابن ابی الحدید بر نهج البلاغه آمده است: همه روات اتفاق دارند که آن حضرت (ع) آنچه از سلاح و حیوان و بنده و متاع و سایر چیزها در لشکرگاه اهل جمل یافت تصرف کرد و آن را بین اصحاب خود تقسیم نمود، و آنان به وی گفتند: اهل بصره را نیز بین ما تقسیم کن تا ما آنان را به بردگی

ناوبری کتاب