صفحه ۵۳۴

اجمالا استفاده می‎شود که در جنگ جمل تقسیمی صورت گرفته است. اگرچه برخی از آنها صراحت دارد که این تقسیم فقط در ادوات و تجهیزات جنگی بوده است.

10- در مروج الذهب در داستان جمل آمده است: آنچه از سلاح و چارپا و متاع و ابزارآلات و چیزهای دیگر در لشکرگاه آنان بود جمع آوری نمود و فروخت و آن را بین اصحابش تقسیم کرد.عن موسی بن طلحة بن عبیدالله - و کان فیمن اسر یوم الجمل و حبس مع من حبس من الاساری بالبصرة - فقال: کنت فی سجن علی (ع) بالبصرة حتی سمعت المنادی ینادی: این موسی بن طلحة بن عبیدالله، قال: فاسترجعت و استرجع اهل السجن و قالوا: یقتلک، فاخرجنی الیه فلما وقفت بین یدیه قال لی: یا موسی، قلت: لبیک یا امیرالمؤمنین (ع)، قال: قل: استغفرالله، قلت استغفرالله و اتوب الیه - ثلاث مرات - فقال لمن کان معی من رسله: خلو عنه، و قال لی: اذهب حیث شئت و ما وجدت لک فی عسکرنا من سلاح او کراع فخذه و اتق الله فیما تستقبله من امرک و اجلس فی بیتک . فشکرت و انصرفت. و کان علی (ع) قد اغنم اصحابه ما اجلب به اهل البصرة الی قتاله - اجلبوبه یعنی: اتوابه فی عسکرهم - و لم یعرض لشئ غیر ذلک لورثتهم، و خمس ما اغنمه مما اجلبوا به علیه، فجرت ایضا بذلک السنة . (مستدرک الوسائل ‏252/2، باب 23 از ابواب جهاد عدو، حدیث 5)

11- در کتاب الامامة و السیاسة ابن قتیبه آمده است: آنگاه به منادی دستور داد که ندا سر دهد: گریزان را نکشید، بر مجروح متازید، و آنچه در لشکرگاه آنان است برای شماست، و زنانشان باید عده نگه دارند، و آن اموالی که در خانه و زندگی خود دارند میراث است برای کسانی که خدا معین فرموده...عن ابی البختری قال لما انتهی علی (ع) الی البصرة ...فامر علی (ع) منادیا ینادی: لا تطعنوا فی غیر مقبل... و ما کان بالعسکر فهو لکم مغنم، و ما کان فی الدور فهو میراث... فقالوا: یا امیرالمؤمنین، من این احللت لنا دماءهم و اموالهم و حرمت علینا نساءهم ؟ (مستدرک الوسائل ‏252/2، باب 23 از ابواب جهاد عدو، حدیث 6)

12- در مستدرک از حسین بن حمدان حضینی در کتاب هدایه، از محمد بن علی، از حسن بن علی بن ابی حمزه، از ابوبصیر، از امام صادق (ع) در حدیث طولانی در مورد ماجرای نهروان روایت نموده که فرمود: "علی (ع) به آنان گفت: شما به من بگوئید چه چیز را بر من ناپسند می‎دانید؟ گفتند: ما چیزهائی را ناپسند می‎دانیم که به خاطر یکی از آنها کشتن تو بر ما جایز است... و دوم اینکه تو در جنگ جمل به چیزی حکم کردی که در جنگ صفین به مخالف آن حکم نمودی، در جنگ جمل به ما گفتی آنان را وقتی پشت نمودند و گریختند چه در خواب و چه در بیداری نکشید و بر مجروحین متازید و هر که سلاحش را افکند در امان است و هر که در به روی خود بست مزاحم او نشوید، و به تصرف درآوردن چارپایان و سلاح آنان را برای ما جایز دانستی و به اسارت گرفتن زنان و فرزندانشان را حرام نمودی؛

ناوبری کتاب