صفحه ۵۳

اینها چهار دسته از روایات وارده در باب زکات بود که ما در جلد اول کتاب زکات یادآور شده ایم، که برای اطلاع بیشتر می‎توان به آنجا مراجعه نمود.کتاب الزکاة ‏150/1 و بعد از آن.

راههای جمع بین روایات

وجه اول: آنچه که قبلا در بیان یونس بن عبدالرحمان گذشت، به اینکه بخشش پیامبر(ص) از زکات در غیر نه چیز در اول نبوت آن حضرت بوده است. به این وجه دو اشکال وارد است:

اولا: امر به اخذ زکات در اول نبوت نبوده، بلکه این آیه شریفه: "خذ من اموالهم صدقة - از اموال آنان صدقه بگیر."توبه (9)103/ در آخر نبوت پیامبر(ص) نازل شده است؛ "و در صحیحه عبدالله بن سنان است که گوید: امام صادق (ع) فرمودند: وقتی که آیه زکات "خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها" در ماه رمضان نازل شد، پیامبراکرم (ص) منادی را امر فرمودند در مردم ندا دهد: به درستی که خداوند - تبارک و تعالی - زکات را بر شما واجب گردانید همان طور که نماز را واجب نمود، پس بر شما زکات واجب کرد از طلا و نقره، و شتر و گاو و گوسفند، و از گندم و جو و خرما و

ناوبری کتاب