صفحه ۵۲

برابر اینها می‎باشد، حضرت پرسیدند آن چیست ؟ آن شخص به حضرت گفت: برنج، امام صادق (ع) فرمودند: به تو می‎گویم رسول الله (ص) زکات را در نه چیز قرار داد و غیر آنها را بخشید و تو می‎گویی نزد ما برنج و ذرت هست، خوب در زمان رسول الله (ص) هم ذرت بوده. حضرت هادی (ع) در جواب این چنین نوشتند: بله همین طور است، و در هر آنچه که با پیمانه سنجیده شود زکات هست.

دوباره عبدالله بن محمد به حضرت (ع) نوشت: غیر همین شخص از امام صادق (ع) روایت کرده که از حضرت درباره حبوب سؤال نمود، حضرت پرسیدند: حبوب چیست ؟ آن مرد گفت: کنجد و برنج و ارزن، و اینها از جمله غلات است مثل گندم و جو، حضرت (امام صادق (ع" در جواب فرمودند: در همه حبوبات زکات هست.

و همچنین از امام صادق (ع) روایت شده که فرمودند: هر آنچه که در سنجش آن پیمانه به کار رود آن چیز حکم گندم و جو و خرما و کشمش را دارد. محمد بن عبدالله به حضرت هادی (ع) گوید: به من خبر بده - فدایت گردم - آیا بر برنج و آنچه شبیه آن است از حبوبات مثل نخود و عدس زکات هست ؟ حضرت هادی (ع) در جواب نوشتند: راست گفته اند، هر چیزی که با پیمانه سنجیده شود در آن زکات هست."رواه الکلینی بسند صحیح عن علی بن مهزیار، قال: قرأت فی کتاب عبدالله بن محمد الی ابی الحسن (ع): جعلت فداک روی عن ابی عبدالله (ع) انه قال: وضع رسول الله (ص) الزکاة علی تسعة اشیاء: الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، و الذهب و الفضة، و الغنم و البقر و الابل، و عفا رسول الله (ص) عما سوی ذلک . فقال: له القائل: عندنا شئ کثیر یکون اضعاف ذلک، فقال: و ما هو؟ فقال له: الارز، فقال ابوعبدالله (ع): اقول لک : ان رسول الله (ص) وضع الزکاة علی تسعة اشیاء و عفا عما سوی ذلک و تقول عندنا ارز و عندنا ذرة و قد کانت الذرة علی عهد رسول الله (ص). فوقع (ع): کذلک هو، و الزکاة علی کل ما کیل بصاع. و کتب عبدالله: و روی غیر هذا الرجل عن ابی عبدالله (ع): انه سأله عن الحبوب، فقال: و ما هی ؟ فقال: السمسم والارز و الدخن و کل هذا غلة کالحنطة و الشعیر، فقال ابوعبدالله (ع): فی الحبوب کلها زکاة . و روی ایضا عن ابی عبدالله (ع): انه قال: کل ما دخل القفیز فهو یجری مجری الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب. قال: فاخبرنی - جعلت فداک - هل علی هذا الارز و ما اشبهه من الحبوب: الحمص و العدس زکاة ؟ فوقع (ع): صدقوا الزکاة فی کل شئ کیل. (کافی ‏510/3 و 511، کتاب الزکاة، باب ما یزکی من الحبوب، حدیث 3 و 4؛ و وسائل ‏39/6، باب 9 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، حدیث 1)

ناوبری کتاب