صفحه ۵۱۸

این روایت در مستدرک نیز به نقل از دعائم الاسلام آمده است.و روی ان علیا(ع) لما هزم الناس یوم الجمل قالوا له: یا امیرالمؤمنین، الاتأخذ اموالهم ؟ قال: لا؛ لانهم تحرموا بحرمة الاسلام فلا یحل اموالهم فی دار الهجرة . (مبسوط ‏266/7)

و روایات دیگری نظیر این که برخی از آنها در مسأله سوم خواهد آمد.

6- در سنن بیهقی به سند خود، از حمیر بن مالک، آمده است که گفت: شنیدم که عمار یاسر درباره اسارت زنان و فرزندان از علی (ع) پرسش می‎نمود، حضرت فرمود:

"اسارت بر آنان نیست، ما تنها با کسانی که با ما می‎جنگند می‎جنگیم." گفت: اگر غیر از این می‎گفتی من مخالفت می‎کردم.و روی ابوقیس ان علیا(ع) نادی: من وجد ما له فلیأخذه، فمر بنا رجل فعرف قدرا یطبخ فیها فسألناه ان یصبر حتی ینضج فلم یفعل و رمی برجله فأخذها. (مبسوط ‏266/7)

7- باز در بیهقی ذیل خبر عبدالله بن مسعود از پیامبرخدا(ص) به روایت خوارزمی آمده است: "اموال آنان [اهل بغی ] تقسیم نمی شود."فی دعائم الاسلام: روینا عن علی (ع): انه لما هزم اهل الجمل جمع کل ما اصابه فی عسکرهم مما اجلبوا به علیه فخمسه و قسم اربعة اخماسه علی اصحابه و مضی. فلما صار الی البصرة قال اصحابه: یا امیرالمؤمنین، اقسم بیننا ذراریهم و اموالهم. قال: لیس لکم ذلک . قالوا: و کیف احللت لنا دماءهم و لا تحل لنا سبی ذراریهم ؟ قال: حاربنا الرجال فحاربناهم، فاما النساء و الذراری فلا سبیل لنا علیهن، لانهن مسلمات و فی دارالهجرة، فلیس لکم علیهن سبیل. فاما ما اجلبوا علیکم به و استعانوا به علی حربکم و ضمه عسکرهم و حواه فهو لکم، و ما کان فی دورهم فهو میراث علی فرائض الله لذراریهم، و علی نسائهم العدة، و لیس لکم علیهن و لا علی الذراری من سبیل. فرجعوه فی ذلک، فلما اکثروا علیه قال: هاتوا سهامکم و اضربوا علی عائشة ایکم یأخذها فهی رأس الامر. قالوا: نستغفر الله. قال و انا استغفر الله. فسکتوا. و لم یعرض لما کان فی دورهم، و لا نسائهم، و لا لذراریهم. و هذه السیرة فی اهل البغی. (دعائم الاسلام ‏395/1، کتاب الجهاد، ذکر الحکم فی غنائم اهل البغی)

8- باز در خبر حفص بن غیاث، از امام جعفرصادق (ع)، از پدر بزرگوارش (ع) آمده بود که گفت: "علی (ع) در هنگام جنگ بصره به منادی اش دستور داد ندا بدهد: ... و از اموال آنان چیزی گرفته نمی شود."مستدرک الوسائل ‏252/2، باب 23 از ابواب جهاد عدو، حدیث 1

9- باز در سنن بیهقی به سند خود از شقیق بن سلمه آمده است که گفت: "علی (ع) در جنگ جمل و جنگ نهروان اسیر نگرفت."عن حمیر بن مالک قال: سمعت عمار بن یاسر سأل علیا(ع) عن سبی الذریة، فقال: لیس علیهم سبی، انما قاتلنا من قاتلنا. قال: لو قلت غیر ذلک لخالفتک . (سنن بیهقی ‏182/8، کتاب قتال اهل بغی)

ناوبری کتاب