صفحه ۵۱۶

2- در مرسله صدوق آمده است که گفت: "روایت شده که مردم در جنگ بصره اطراف امیرالمؤمنین (ع) را گرفته و گفتند: ای امیرالمؤمنین، غنایم آنان را بین ما تقسیم کن. حضرت فرمود: کدام یک از شما ام المؤمنین را جزء سهمیه خود می‎پذیرد؟"مغنی ‏63/10

3- روایتی است که به نقل از مبسوط گذشت بدین مضمون: "روایت شده که علی (ع) چون مردم [طرفداران عائشه و طلحه و زبیر] را در جنگ جمل شکست داد، به وی گفتند: ای امیرمؤمنان، آیا اموال آنان را نمی گیری ؟ فرمود: نه، چون آنان به حرمت اسلام مصونیت یافته اند پس در سرزمین هجرت [دارالاسلام ] گرفتن اموال آنان جایز نیست."مغنی ‏65/10

4- باز در مبسوط آمده بود: "ابوقیس روایت کرده که علی (ع) ندا داد: هر کس مال خود را بیابد آن را بگیرد. پس مردی به ما برخورد کرد که دیگی را که در آن غذا طبخ کرده بودیم دید و آن را شناخت، ما از وی خواستیم که صبر کند تا غذا پخته شود ولی او قبول نکرد، با پای به دیگ زد و آن را گرفت."عن مروان بن الحکم قال: لما هزمنا علی (ع) بالبصرة رد علی الناس اموالهم، من اقام بینة اعطاه، و من لم یقم بینة احلفه، قال: فقال له قائل: یا امیرالمؤمنین، اقسم الفئ بیننا و السبی. قال: فلما اکثروا علیه قال: ایکم یأخذ ام المؤمنین فی سهمه ؟ فکفوا. (وسائل ‏58/11، باب 25 از ابواب جهاد عدو، حدیث 5)

5- در دعائم الاسلام آمده است: "در مورد علی (ع) برای ما نقل شده که چون اهل جمل هزیمت یافتند حضرت آنچه از لشکرگاهشان به دست آورد

ناوبری کتاب