صفحه ۵۱

13- و نیز بیهقی از ابوموسی اشعری نقل نموده که وقتی به یمن آمد صدقه (زکات) نگرفت مگر از گندم و جو و خرما و کشمش.و فیه ایضا بسنده عن ابی موسی الاشعری انه لما اتی الیمن لم یأخذ الصدقة الامن الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب. (سنن بیهقی ‏125/4، کتاب الزکاة، باب لاتؤخذ صدقة شئ من الشجر و...)

14- و نیز در بیهقی به سند خویش از جعفر بن محمد(ع) از پدرش، و ایشان از امیرالمؤمنین (ع) روایت نموده که فرمودند: "در عسل زکات نیست."و فیه ایضا بسنده عن جعفر بن محمد، عن ابیه، عن علی (ع) قال: لیس فی العسل زکات. (سنن بیهقی ‏128/4، کتاب الزکاة، باب ماورد فی العسل)

در اینجا یک سری روایات مستفیضه از طریق شیعه وارد شده که از آنها استفاده ثبوت زکات در "مال التجاره" می‎شود و ظاهر آنها هم به نحو وجوب است، چنانکه روایاتی هم که دال بر عدم وجوب است وارد شده، در این زمینه به وسائل الشیعه مراجعه شود.وسائل ‏45/6 و 48، باب 13 و 14 من ابواب ماتحب فیه الزکاة . و ما نیز در جلد دوم کتاب زکات به طور مبسوط در مورد زکات مال التجاره بحث نموده ایم که می‎توان به آن مراجعه نمود.کتاب الزکاة ‏181/2 و بعد از آن.

دسته چهارم: روایاتی که مضمون دسته دوم (ثبوت زکات در نه چیز) و دسته سوم (ثبوت زکات در غیر نه چیز) که ظاهرا با هم متعارضند را دربردارد، به طوری که از این روایات (دسته چهارم) صدور آن دو دسته و عدم کذب آنها استفاده می‎شود، برخی از این روایات از این قرار است:

کلینی به سند صحیح از علی بن مهزیار روایت کرده که گوید: در نامه عبدالله بن محمد به امام هادی (ع) خواندم که این طور نوشته بود: "فدایت گردم از امام صادق (ع) روایت شده که فرمودند: پیامبراکرم (ص) زکات را در نه چیز قرار داد: گندم و جو و خرما و کشمش، و طلا و نقره، و گوسفند و گاو و شتر، و غیر اینها را بخشید. شخصی به حضرت (امام صادق (ع" گفت: در نزد ما چیزی است که چندین

ناوبری کتاب