صفحه ۵۰۶

از کشتن افراد اجتناب نمود مگر در حد ضرورت آن هم در معرکه جهاد و جنگ. در کتاب دعائم الاسلام آمده است که گفت: "از علی (ع) برای ما روایت شده که گفت: پیامبرخدا(ص) در روز جنگ بدر فرمود: "از بنی عبدالمطلب تا می‎توانید اسیر کنید و آنان را نکشید؛ زیرا اینان به اجبار به جنگ آورده شده اند."مستدرک الوسائل ‏252/2، باب 22 از ابواب جهاد عدو، حدیث 7

این روایت در مستدرک نیز آمده است.چنانچه حضرت استاد در جاهای مختلف یادآور شده اند کتاب نهایه شیخ طوسی کتاب فتوائی ایشان است که اصول متلقات از ائمه معصومین (ع) را در آن آورده است، ولی کتاب مبسوط چنانچه خود ایشان در مقدمه آن کتاب آورده است یک کتاب تفریعی است که در مقابل اهل سنت که به فروع استناد می‎کرده اند نگاشته شده است، بر این پایه کتاب نهایه شیخ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. (مقرر)

پس هنگامی که حکم فرد مشرک که به اجبار به جنگ آورده شده این است، پس حکم مسلمانی که خون او محترم است چگونه است ؟!

مسأله دوم: حکم زنان و فرزندان و اموال شورشگران (بغات)

در این مسأله حکم زنان و فرزندان و حکم اموال بغات چه اموالی که در دست لشکریان است و چه اموالی که در دست آنان نیست را مورد پژوهش قرار می‎دهیم.

این مسأله نیز همانند مسأله پیشین سه مسأله است که چون روایات آن مشترک و مسائل آن از نظر فتوا و روایت به هم وابسته است برای پیشگیری از تکرار هر سه مسأله را یکجا مورد بحث قرار می‎دهیم.

اجماع علمای ما امامیه و بلکه اجماع مسلمانان بر این قرار گرفته که به

ناوبری کتاب