صفحه ۴۹۴

منادی مردم را به آنچه در نامه است ندا دهد."رواه الکلینی بسنده عن حفص بن غیاث، قال: سألت اباعبدالله (ع) عن الطائفتین من المؤمنین: احداهما باغیة و الاخری عادلة، فهزمت العادلة الباغیة . فقال: "لیس لاهل العدل ان یتبعوا مدبرا و لا یقتلوا اسیرا و لا یجهزوا علی جریح . و هذا اذا لم یبق من اهل البغی احد و لم یکن لهم فئة یرجعون الیها. فاذا کان لهم فئة یرجعون الیها فان اسیرهم یقتل و مدبرهم یتبع و جریحهم یجهز." (کافی ‏32/5، کتاب الجهاد؛ تهذیب ‏144/6؛ وسائل ‏54/11، باب 24 از ابواب جهاد عدو، حدیث 1) شیخ طوسی نیز این روایت را از کلینی آورده است.

5- و در روایت اسیاف خمسه [شمشیرهای پنجگانه ] که حفص بن غیاث آن را روایت کرده به نقل از امام جعفرصادق (ع) از پدرش آمده است: "و اما شمشیری که باید غلاف شود شمشیر بر علیه اهل بغی و تأویل است. خداوند - عزوجل - می‎فرماید: "و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا" هر گاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند در میان آنان صلح برقرار سازید، و اگر یکی از این دو گروه بر دیگری ستم و تجاوز نمود...

روش امیرالمؤمنین (ع) نیز درباره آنان همان روش رسول خدا(ص) درباره اهل مکه در زمان فتح مکه بود، همانا پیامبر(ص) زن و فرزند آنان را به اسیری نگرفت و فرمود: هر کس به خانه خود رود و در را ببندد در امان است، و هر کس سلاحش را بر زمین گذارد یا وارد خانه ابوسفیان شود در امان است. و همچنین امیرالمؤمنین (ع) زمان فتح بصره ندا داد که زن و بچه آنان را اسیر نکنید و هیچ زخم خورده ای را از پا درنیاورید و گریخته را تعقیب نکنید، و هر کس به خانه خود رود و در را ببندد و سلاحش را بر زمین گذارد در امان است."قال امیرالمؤمنین (ع): "لا تتبعوا مولیا، و لا تجیزوا علی جریح . و من اغلق بابه فهو آمن." (وسائل ‏55/11، باب 24 از ابواب جهاد عدو، حدیث 3)

ناوبری کتاب