صفحه ۴۷۹

و تجاوز است، حال فرقی نمی کند این بغی از جانب طایفه ای بر طایفه دیگر یا دولتی بر دولت دیگر، یا طایفه ای بر امام عادل، یا از جانب حاکم ظالم و سربازانش بر امت و ملت خود باشد؛ و طایفه بر سه نفر و بیشتر از آن صادق بوده بلکه طبق آنچه که در تفسیر آیه شریفه: (ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین)آنچه فقهای شیعه و سنی در مفهوم بغی مطرح کرده اند که همان طغیان بر امام عادل است، از باب اینکه در سه جنگ امیرالمؤمنین (ع) (جمل و صفین و نهروان) بر امام عدل طغیان شد، شیعه مسأله امام را مطرح می‎کند و فقهاء سنت هم چون امیرالمؤمنین (ع) را خلیفه مسلمین می‎دانند آن سه جنگ را منشاء قرار داده اند و در فقه بحث "بغاة" را به آن حساب آورده اند، ما می‎خواهیم توسعه دهیم و بگوئیم: ملاک آیه شریفه است که فقهاء عنوان "بغاة" را از آن گرفته اند. (الف - م، جلسه 387 درس) طایفه بر دو نفر و یک نفر نیز صادق است. و مرحوم طبرسی در مجمع البیان روایتی که در آن طایفه بر یک نفر هم صادق است را به نقل از امام محمدباقر(ع) روایت کرده است.حجرات (49)9/ علاوه بر اینکه اصلا حکم دائرمدار وجود علت است که همان "بغی" باشد. و شاهد بر عام بودن حکم بغی است روایتی که در رابطه با نزول آیه "بغی" وارد شده، در مبسوط شیخ آمده است:

"گفته شده که: آیه در رابطه با دو مرد که با یکدیگر نزاع می‎کردند نازل شده. و گفته شده: در رابطه با دو طایفه نازل گشته، و آن وقتی بود که پیامبر(ص) در حال سخنرانی بودند که منافقی به نام عبدالله بن ابی بن سلول به نزاع با حضرت پرداخت، آنگاه گروهی به کمک او در آمدند و گروهی دیگر بر ضد او به کمک پیامبر(ص) برخاستند، پیامبر(ص) بین آنان صلح برقرار نمود، که بعد این آیه نازل شد. و آن دو طایفه اوس و خزرج بودند."این جواز به جهت شبهه ای است که فعلا نخواستیم بحث آن را مطرح کنیم و آن این است که ممکن است کسی از آیه، وجوب را نفهمد، بلکه گوید: "امر" در مقام توهم حظر است یعنی در حقیقت آیه می‎فرماید: اگر دو طایفه با هم اختلاف پیدا کردند از اول دست به شمشیر شدن غلط است، اول مسأله اصلاح را باید مطرح کرد، اما اگر اصلاح صورت نگرفت آن وقت می‎توانید دست به شمشیر شوید، ولی چون بحث ما روی جنبه مالی اهل بغی است فعلا نمی خواهیم مسأله جنگ را مطرح کنیم. (الف - م، جلسه 387 درس)

و در مجمع البیان آمده است:

"سعید بن جبیر گفته: آیه فوق در رابطه با اوس و خزرج نازل شده است، آن هنگام که بین آنان نزاع درگرفت و با چوب و کفش همدیگر را زدند. و گفته شده:

ناوبری کتاب