صفحه ۴۷۱

و گذشت که محقق در شرائع فرمود: "اگر بعد از اسارت اسلام بیاورند این حکم از آنان ساقط نمی شود."جواهر ‏127/21 یعنی حکم به شیوه های سه گانه [منت گذاردن، فدیه گرفتن و اسیر نمودن ]

و در مغنی ابن قدامه آمده است:

"اگر اسیر اسلام بیاورد، در آن حال برده می‎گردد و تخییر برداشته می‎شود و حکم او حکم زنان می‎گردد، شافعی نیز در یکی از دو قولش همین را قائل است، و در قول دیگر می‎گوید: کشتن از او ساقط است و امام بین شیوه های سه گانه مخیر است، به دلیل اینکه روایت شده که اصحاب پیامبر(ص) مردی از بنی عقیل را اسیر کردند، وقتی پیامبر(ص) از کنار او گذر می‎کرد به پیامبر(ص) گفت: ای محمد، برای چه من دستگیر شده ام ؟ اکنون جلودار حاجیان اسیر شده است؛ حضرت فرمود:

"به سبب گناه هم پیمانانت از طائفه ثقیف دستگیر شده ای، آنها دو نفر اصحاب مرا اسیر کرده اند." وقتی پیامبر(ص) از آنجا گذشت او نداء داد: ای محمد، ای محمد، حضرت فرمود: چه کار داری ؟ گفت: من مسلمانم، حضرت فرمود: "اگر با اختیار خودت شهادت به وحدانیت خدا داده ای به همه رستگاری دست پیدا کرده ای." و پیامبر(ص) او را با دو مرد اسیر معاوضه کرد. صحیح مسلم نیز این را روایت کرده است، و علت اینکه پیامبر(ص) او را فدیه داد این بود که با اسلامش حکم کشتن از او ساقط گردید، و باقی شیوه ها به همان شکل خود باقی ماند."چون رتبه تقسیم و تخمیس بعد از برطرف نمودن احتیاجات است. (الف - م، جلسه 386 درس)

در منتهی آمده است:

"اسیر اگر بعد از اسارت مسلمان شود اجماعی است که کشتن از او برداشته می‎شود، چه قبل از پایان جنگ اسیر شده باشد چه بعد از آن. و ما مخالفی در

ناوبری کتاب