صفحه ۴۷

صیفی جات و هر چیزی که همان روز فاسد می‎شود."ثم قال الکلینی: حریز عن زرارة عن ابی عبدالله (ع) مثله و قال: کل ما کیل بالصاع فبلغ الاوساق فعلیه الزکاة و قال: جعل رسول الله (ص) الصدقة فی کل شئ انبتت الارض الاما کان فی الخضر و البقول و کل شئ یفسد من یومه. (وسائل ‏40/6، باب 9 من ابواب ماتجب فیه الزکاة، حدیث 6)

از شیوه نقل کلینی در امثال این موارد معلوم می‎شود روایت زراره با همان سند روایت محمد بن مسلم نقل شده، پس این روایت هم [از] نظر کلینی صحیح است و سند آن مثل روایت قبلی است.

3- کلینی از محمد بن اسماعیل روایت کرده که گوید: "به امام رضا(ع) عرض کردم مقداری خرمای تازه و برنج در پیش ما موجود است آیا در اینها بر گردن ما چیزی است ؟ حضرت فرمودند: در خرمای تازه چیزی بر گردن شما نیست، ولی در برنج آنچه که به وسیله باران آب داده شده یک دهم و آنچه با دلو آبیاری گردیده یک بیستم از هر چیزی که آن را با پیمانه سنجیده ای یا این طور فرمود: با پیمانه سنجیده شود."ما رواه الکلینی بسنده عن محمد بن اسماعیل، قال: قلت لابی الحسن (ع): ان لنا رطبة و ارزا فما الذی علینا فیها؟ فقال: اما الرطبة فلیس علیک فیها شئ و اما الارز فما سقت السماء العشر و ما سقی بالدلو فنصف العشر من کل ماکلت بالصاع، او قال: و کیل بالمکیال. (وسائل ‏39/6، باب 9 من ابواب ماتجب فیه الزکاة، حدیث 2)

4- کلینی با سند مرسل از ابان از ابی مریم روایت کرده که گوید: "از امام صادق (ع) سئوال کردم از کدام محصول زراعت زکات داده می‎شود؟ حضرت فرمودند: گندم و جو و ذرت و برنج و جو بی پوست و عدس، از تمام اینها زکات داده می‎شود، و بعد فرمود: هر آنچه که با پیمانه سنجیده شود و به شصت صاع برسد در آن زکات است."ما رواه الکلینی ایضا بسند فیه ارسال، عن ابان عن ابی مریم عن ابی عبدالله (ع) قال: سألته عن الحرث ما یزکی منه ؟ فقال: البر و الشعیر و الذرة و الارز و السلت و العدس، کل هذا مما یزکی. و قال: کل ما کیل بالصاع فبلغ الاوساق فعلیه الزکاة . (وسائل ‏39/6، باب 9 من ابواب ماتجب فیه الزکاة، حدیث 3)

ناوبری کتاب