صفحه ۴۶

پیامبراکرم (ص) فرمودند:

"هر چه باران بر آن بارد و یا از ریشه آب خورد بدون آبیاری و یا از آب روان آب خورد، زکات آن یک دهم است؛ و آنچه به وسیله شترهای آبکش از چاه آبیاری شده یک بیستم. معاذ می‎گوید: همانا اینها که گفتیم در خرما و گندم و حبوبات است، اما زکات خیار و خربزه و انار و سبزیجات را پیامبر(ص) بخشید."ففی سنن البیهقی بسنده عن معاذ بن جبل ان رسول الله (ص) قال: فیما سقت السماء و البعل و السیل العشر و فیما سقی بالنضح نصف العشر. و انما یکون ذلک فی التمر و الحنطة و الحبوب، فأما القثاء و البطیخ و الرمان و القضب فقد عفا عنه رسول الله (ص). (سنن بیهقی ‏129/4، کتاب الزکاة، باب الصدقة فیما یزرعه الادمیون)

دسته سوم: روایاتی که به صراحت بر ثبوت زکات در غیر نه چیز از قبیل ذرت و برنج و سایر حبوبات دلالت دارد:

1- کلینی به سند صحیح از حریز از محمد بن مسلم روایت کرده که گوید: "از امام (ع) [امام باقر(ع)] سئوال کردم که از کدام حبوبات باید زکات داد؟ حضرت فرمود: گندم و جو و ذرت و ارزن و برنج و جو بی پوست و عدس و کنجد، از همه اینها و مانند اینها باید زکات داده شود."رواه الکلینی بسند صحیح عن حریز عن محمد بن مسلم قال: سألته (ع) عن الحبوب ما یزکی منها؟ قال: البر و الشعیر و الذرة والدخن و الارز و السلت و العدس و السمسم، کل هذا یزکی و اشباهه. (کافی ‏510/3، کتاب الزکاة، باب ما یزکی عن الحبوب، حدیث 1؛ و وسائل ‏40/6، باب 9 من ابواب ماتجب فیه الزکاة، حدیث 4) این روایت را شیخ نیز از کلینی نقل کرده است.

2- کلینی می‎گوید: "مثل روایت بالا را حریز از زراره از امام صادق (ع) نقل نموده؛ و به دنبال آن، حضرت این طور می‎فرماید: هر چه که با پیمانه سنجیده شود و به شصت صاع (هر صاع سه کیلو) برسد در آن زکات است، بعد حضرت فرمود: پیامبر(ص) صدقه (زکات) را در هر چه که زمین برویاند قرار داد غیر از سبزی و

ناوبری کتاب