صفحه ۴۵۵

در حاشیه کتاب کافی آمده است:

"صقالبه - به صاد و سین - صنفی از مردم سرخ رنگ هستند که بین بلغارستان و قسطنطنیه می‎زیسته اند."

نکته ای که در صحیحه قابل توجه است این است که نسبت به سرقت آنان و اخته کردن پسران هیچ امضاء و تأییدی از طرف حضرت نیست، بلکه امضاء فقط مربوط به خریدن از آنان می‎باشد. و این نکته ای است شایان توجه.

ب - و نیز در خبر لحام است که گوید: از امام جعفرصادق (ع) درباره مردی که دختر شخص مشرکی را می‎خرد و آن را به عنوان کنیز می‎گیرد سؤال کردم، حضرت فرمود: "اشکالی ندارد".

ج - و در خبر دیگری از لحام است که گوید: از امام جعفرصادق (ع) درباره مردی که زن شخص مشرکی را خریداری می‎کند و آن را به کنیزی می‎گیرد پرسش کردم، حضرت فرمود: "اشکالی ندارد."فی الوسائل باسناده عن الزهری عن علی بن الحسین (ع) فی حدیث قال: "اذا اخذت اسیرا فعجز عن المشی و لم یکن معک محمل فارسله و لاتقتله فانک لاتدری ما حکم الامام فیه." و قال: "الاسیر اذا اسلم فقد حقن دمه و صار فیئا." (وسائل ‏53/11، باب 23 از ابواب جهاد العدو، حدیث 2)

در این ارتباط باید گفت: خریدن زن مشرک موجب می‎شود که به سرزمین اسلام بپیوندد و کم کم هویت اسلامی را کسب نماید، و فرض مسأله این است که پدر یا همسر وی اقدام به فروش او کرده اند، و وادار کردن آنها به چیزی که خود اقدام بر آن نموده اند جایز می‎باشد، و اصولا اهل شرک [که با آنها عقد ذمه بسته نشده ] حرمتی ندارند، به همین دلیل است که چنین عملی نسبت به اهل ذمه جایز نمی باشد، چنانکه در خبر زکریا بن آدم است که گوید: از امام رضا(ع) از اهل ذمه ای که گرسنگی بر آنان روی آورده پرسش کردم که: فردی فرزندش را می‎آورد و می‎گوید: این برای تو، به او طعام بده تا

ناوبری کتاب