صفحه ۴۴۹

باشد، امام مخیر است بین دو چیز فدیه گرفتن و منت گذاردن، و برده شدن از او ساقط می‎گردد. چون او را طبق دین خود نمی توان ملزم به دادن جزیه در مقابل باقی بودن بر دینش نمود."سنن بیهقی ‏319/6 و ما بعد آن، کتاب قسمت الفئ و الغنیمة، باب ما جاء فی من الامام... و باب ما جاء فی مفاداة رجال منهم بالمال.

این تفصیلی که شیخ در آخر بیان خود فرمود در نهایه و خلاف ایشان نمی باشد، و دلیلی هم بر آن وجود ندارد. و نبودن جزیه مستلزم برده نشدن نیست، چنانکه در مسأله زنان و بچه های اسیر نیز بین نبودن جزیه بر آنان و برده شدنشان انفکاک و جدائی دیده می‎شود.

8- در شرایع آمده است:

"اگر جنگ برپا باشد و مردان بالغ کفار قبل از اسلام آوردن اسیر شوند، کشتن آنان حتمیت دارد، و امام مخیر است بین دو چیز: اگر بخواهد می‎تواند گردن آنها را بزند، و اگر بخواهد می‎تواند دست و پای آنان را به طور مخالف قطع کند و رهایشان سازد تا بر اثر خونریزی از بین بروند.

و اگر بعد از تمام شدن جنگ اسیر شوند کشته نخواهند شد، و امام مخیر بین سه چیز است: منت گذاردن، فدیه گرفتن و آزاد نمودن و یا به بردگی گرفتن؛ و اگر بعد از اسیر شدن اسلام بیاورند این حکم نسبت به آنان ساقط نخواهد شد."فی صحیح البخاری بسنده عن الزهری، عن محمد بن جبیر، عن ابیه ان النبی (ص) قال فی اساری بدر: "لو کان المطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء النتنی لترکتهم له." (صحیح بخاری ‏196/2، کتاب الجهاد، باب ما من النبی (ص) علی الاساری من غیر ان یخمس.)

به طور کلی بین فقهاء ما اختلافی نیست در اینکه اسیر کافر بالغ که در حین جنگ اسیر شده کشتن او حتمی است و نگهداری او حرام می‎باشد. و اعتبار عقلی نیز به دلیل خطر الحاق مجدد او به لشکر کفار این نظر را همراهی می‎کند.

و کسی که بعد از تمام شدن جنگ اسیر شده، حکم آن در اختیار امام است؛ امام می‎تواند به حسب آنچه صلاح می‎بیند بر وی منت گذارد و آزاد نماید یا فدیه بگیرد یا او را به بردگی بگیرد. در منتهی و تذکره این قول به همه

ناوبری کتاب