صفحه ۴۴۷

باز روایت شده که ابوالعاص شوهر زینب دختر رسول خدا(ص) از کسانی بود که در جنگ اسیر گردید، در آن هنگام زینب در مکه بود، وی مالی را برای او فرستاد تا از اسارت نجات پیدا کند، در میان اموال گردنبندی که از حضرت خدیجه (س) بود قرار داشت، وقتی که پیامبر(ص) گردنبند را دید شناخت و نسبت به آن ابراز دلسوزی نمود و به اصحاب خود فرمود: اگر بخواهید می‎توانید اسیر دارنده گردنبند را آزاد نمائید و مالش را هم به او برگردانید. اصحاب گفتند: چنین خواهیم کرد. و آن را انجام دادند. این روایت نیز بر آزادی اسیر در برابر گرفتن مال دلالت دارد، چون آنان ابوالعاص را در مقابل گرفتن مال آزاد نمودند آنگاه بر وی منت نهاده و مال را نیز به او برگرداندند."انفال (8)57/

درباره روایاتی که شیخ طوسی در این مسأله بیان فرموده به سنن بیهقی رجوع نمائید.مورخین گفته اند که از هفتاد نفر اسیر جنگ بدر از هر نفر چهار هزار درهم فدیه گرفتند. (الف - م، جلسه 381 درس)

5- در صحیح بخاری به سند خویش از زهری، از محمد بن جبیر، از پدرش آمده است که پیامبر(ص) درباره اسرای بدر فرمود: اگر مطعم بن عدی زنده بود و از من آزادی این بوگندیها را می‎خواست، آنان را به خاطر او آزاد می‎کردم."مجمع البیان 97/5

6- در نهایه شیخ آمده است:

"اسراء بر دو قسم اند: یک قسم آنهائی هستند که قبل از اینکه جنگ بار خود را بر زمین گذارد و آتش آن خاموش شود اسیر می‎شوند، اینها را امام جایز

ناوبری کتاب