صفحه ۴۴۰

نسبت به قتل جمعیتی آن طور از حد و مرز تجاوز گردیده که بچه های آنان هم مورد کشتار واقع شده اند؟ مردی در جواب گفت: ای رسول خدا(ص)، اینان فرزندان مشرکین بودند. حضرت فرمود: "آگاه باشید که بهترینهای شما هم از فرزندان مشرکین است." سپس فرمودند: "بچه ها را نکشید." این را سه مرتبه تکرار نموده، بعد فرمودند: "هر انسانی بر فطرت پاک متولد می‎شود تا اینکه زبانش از آن برگردانده شود، پس پدر و مادر او هستندسنن بیهقی ‏63/9، کتاب السیر، باب ما یفعله بذراری من ظهر علیه. که او را یهودی و نصرانی می‎کنند."سنن بیهقی ‏77/9، کتاب السیر، باب النهی عن قصد النساء و الولدان بالقتل.

15- باز به سند خویش از کعب بن مالک، از عمویش از پیامبر(ص) است که وقتی حضرت کسی را به سوی ابن ابی الحقیق فرستاد از کشتن زنان و کودکان نهی فرمود.سنن بیهقی ‏77/9، کتاب السیر، باب النهی عن قصد النساء و الولدان بالقتل.

16- باز به سند خویش از ابن عباس است که گفت: صعب بن جثامه به من خبر داد که شنید از پیامبر(ص) درباره اهل و عیال مشرکینی که مورد شبیخون واقع می‎شوند و در این شبیخون به زنان و فرزندان آنان هم تلفاتی وارد می‎شود سؤال شد، پیامبر(ص) در جواب فرمود: "آنان هم از مشرکین می‎باشند". عمرو بن دینار به نقل از زهری پدر و مادر از باب غلبه می‎باشد، و منظور این است که هر انسانی روحا پاک است اما تربیت خارجی است که شخص را منحرف می‎کند. (الف - م، جلسه 381 درس) این جمله را زیاد کرده که

ناوبری کتاب