صفحه ۴۳۷

وقتی که عهدشکنی نمودند و جنگ به راه انداختند، کسانی از آنان را که بلوغشان معلوم نبود پیشنهاد نمود که به شرمگاه آنان نگاه کرده شود، اگر کسی را می‎یافتند که موی زهارش روئیده بود او را می‎کشتند، و اگر کسی موی زهارش نروئیده بود او را به بچه ها ملحق می‎نمودند (نمی کشتند)."مستدرک الوسائل ‏249/2، باب 14 از ابواب جهاد العدو، حدیث 1

7- در دعائم الاسلام فی الوسائل بسنده عن السکونی، عن جعفر، عن ابیه، عن آبائه (ع) ان النبی (ص) قال: "اقتلوا المشرکین، و استحیوا شیوخهم و صبیانهم." (وسائل ‏48/11، باب 18 از ابواب جهاد العدو، حدیث 2) است که: "از امام جعفرصادق (ع) برای ما روایت شده که بر اساس حکم سعد بن معاذ، بنی قریظه از پناهگاهشان پائین آورده شدند، آنگاه رسول خدا(ص) دستور داد تا سعد بن معاذ حکم کند، سعد حکم کرد به اینکه جنگجویان آنان کشته شوند و بچه هایشان اسیر گردند، رسول خدا(ص) به سعد فرمود: حکم کردی به حکم خدای - متعال - از فوق آسمانهای هفتگانه."فیه ایضا بسنده عن حفص بن غیاث انه سأل اباعبدالله (ع) عن النساء کیف سقطت الجزیة عنهن و رفعت عنهن ؟ قال: "لان رسول الله (ص) نهی عن قتل النساء و الولدان فی دارالحرب الا ان یقاتلن، فان قاتلن ایضا فامسک عنها ما امکنک و لم تخف خللا". (وسائل ‏47/11، باب 18 از ابواب جهاد العدو، حدیث 1)

در المنجد است:

"رقیع [در متن عربی روایت ]: به طور عام به آسمان گفته می‎شود، و در عرف پیشینیان به آسمان اول گفته می‎شد."و فیه ایضا بسنده عن ابی البختری، عن جعفر، عن ابیه قال: قال: "ان رسول الله (ص) عرضهم یومئذ علی العانات فمن وجده انبت قتله و من لم یجده انبت الحقه بالذراری." (وسائل ‏112/11، باب 65 از ابواب جهاد العدو، حدیث 2)

8- در سنن بیهقی به سند خویش از ابن عمر آمده است: "یهود بنی نضیر و

ناوبری کتاب