صفحه ۴۳

جمیع زمانها به آن اخذ نمود، گرچه یک حکم حکومتی از جانب پیامبر(ص) باشد:

1- خبر محمد طیار که گوید: "از امام جعفرصادق (ع) از چیزهایی که در آن زکات است پرسش نمودم، حضرت فرمود: در نه چیز: طلا و نقره و گندم و جو و خرما و کشمش و شتر و گاو و گوسفند، و پیامبر(ص) غیر اینها را بخشید. به حضرت عرض کردم: خدا شما را موفق بدارد در نزد ما دانه ای به وفور یافت می‎شود، حضرت پرسید: چیست آن دانه ؟ گفتم: برنج، حضرت فرمود: بله چیز بیشتر باد، پرسیدم: آیا در آن زکات است ؟ حضرت مرا با ناراحتی از خود راند بعد فرمود: به تو می‎گویم پیامبر(ص) غیر اینها را بخشید و تو می‎گویی در نزد ما دانه زیادی است آیا در آن زکات است ؟"سألت اباعبدالله (ع) عما تجب فیه الزکاة فقال: فی تسعة اشیاء: الذهب و الفضة و الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الابل و البقر و الغنم، و عفا رسول الله (ص) عما سوی ذلک . فقلت: اصلحک الله فان عندنا حبا کثیرا، قال: فقال: و ما هو؟ قلت: الارز، قال: نعم ما اکثره، فقلت: افیه الزکاة ؟ فزبرنی، قال: ثم قال: اقول لک : ان رسول الله (ص) عفا عما سوی ذلک و تقول: ان عندنا حبا کثیرا أفیه الزکاة ؟ (وسائل ‏36/6، باب 8 من ابواب ماتجب فیه الزکاة، حدیث 12)

2- خبر جمیل بن دراج از امام صادق (ع) که گوید: "شنیدم حضرت فرمود: پیامبر(ص) زکات را در نه چیز قرار داد و غیر آن را بخشید: بر نقره و طلا و گندم و جو و خرما و کشمش و شتر و گاو و گوسفند. در حالی که من حاضر بودم طیار به حضرت گفت: همانا نزد ما دانه زیادی است که به آن "برنج" گفته می‎شود، امام صادق (ع) به او فرمود: نزد ما نیز دانه زیاد است. طیار گفت: آیا بر آن زکات است ؟ حضرت فرمود: خیر، تو را آگاه کردم بر اینکه رسول الله (ص) زکات از غیر نه چیز را بخشید."قال سمعته یقول: وضع رسول الله (ص) الزکاة علی تسعة اشیاء و عفا عما سوی ذلک : علی الفضة و الذهب و الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الابل و البقر و الغنم. فقال له الطیار و انا حاضر: ان عندنا حبا کثیرا یقال له الارز، فقال له ابوعبدالله (ع): و عندنا حب کثیر، قال: فعلیه شئ؟ قال: لا، قد اعلمتک ان رسول الله (ص) عفا عما سوی ذلک . (وسائل ‏36/6، باب 8 من ابواب ماتجب فیه الزکاة، حدیث 13)

ناوبری کتاب