صفحه ۴۰۸

کردیم. (که آن حضرت جنگ را تنفیذ و تأیید کرده اند).

علاوه بر آن در مورد سرزمین سواد که مال عموم مسلمانان است روایت صریح داریم، چنانچه یادآور شدیم.

شیخ نیز از محمد بن مسلم در حدیث صحیح به نقل از امام محمدباقر(ع) روایت کرده که گوید: از حضرت از سیره امام امیرالمؤمنین (ع) درباره زمینهایی که بعد از رسول خدا(ص) فتح شد سؤال کردم، حضرت فرمود: امیرالمؤمنین (ع) درباره زمینهای اهل عراق به طریقه ای عمل کرد که آن سیره برای دیگر زمینها الگو خواهد بود."مرسل الوراق عن رجل سماه عن ابی عبدالله (ع) قال: "اذا غزا قوم بغیر اذن الامام فغنموا کانت الغنیمة کلها للامام، و اذا غزوا بامر الامام فغنم کان للامام الخمس." (وسائل ‏369/6، باب 1 از ابواب الانفال و مایختص بالامام، حدیث 16)

صاحب جواهر بعد از نقل کلام کفایه در جواهر می‎گوید:

"و صدوق به طور مرسل روایت کرده که عمر درباره این زمینها با امیرالمؤمنین (ع) مشورت کرد، حضرت فرمودند: "تقسیم آنها را رها کن تا پشتوانه هایی برای آینده مسلمانان باشد."

از برخی تواریخ نقل شده که وقتی عمر دید که در بیشتر سفرها و اوقات شکست متوجه لشکر اسلام می‎شود از امیرالمؤمنین (ع) تقاضا کرد تا امام حسن (ع) را به جنگ یزدجرد بفرستد، حضرت هم خواسته او را پاسخ مثبت داد و امام حسن (ع) را فرستاد. و نقل شده که امام حسن (ع) به هنگام رفتن، به شهر ری و شهریار وارد شد و در هنگام بازگشت به قم وارد شد، و از آنجا به کهنک و اردستان و قهبان و اصفهان رفته و در مسجد جامع عتیق اصفهان نماز خواند، و در حمامی که متصل به مسجد بود غسل نمود، آنگاه به لنبان (یکی از

ناوبری کتاب