صفحه ۳۸۷

و اما احتمال اینکه مراد، طبیعت سلطان با شرائطی که دارد که از جمله آنها عدالت است باشد، به شکل قضیه حقیقیه جدا بعید به نظر می‎رسد. [زیرا در روایات از ائمه (ع) به عنوان سلطان کمتر تعبیر شده است.] و در اینجا نکته ای است شایان دقت.

2- موثقه اسماعیل بن فضل هاشمی از امام جعفرصادق (ع) گوید: "از حضرت درباره شخصی پرسش کردم که از سلطان، زمین خراج را به چند درهم معلوم یا به طعامی معلوم اجاره کرده سپس آن را به دیگری اجاره داد، و با کسی که می‎خواست در آن زراعت نماید شرط نموده که سهم هر کدامشان نصف یا کمتر از نصف یا بیشتر باشد، که برای آن شخص در زمین بعد از زراعت مقداری می‎ماند، آیا آن مقدار که برای او مانده صحیح است ؟

ناوبری کتاب