صفحه ۳۸۰

[دلیل سوم: روایت معلی بن خنیس ]

از جمله روایاتی که در این مقام برای اباحه و تحلیل به آن استدلال شده، روایتی است که کلینی به سند خویش از یونس بن ظبیان یا معلی بن خنیس روایت کرده که گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: شما از این زمین چه دارید؟ حضرت لبخندی زد و فرمود: "همانا خداوند - تبارک و تعالی - جبرئیل (ع) را فرستاد و به او دستور داد با انگشت ابهامش وسائل ‏382/6، باب 4 از ابواب انفال...حدیث 12؛ از تهذیب 144/4 هشت نهر در

ناوبری کتاب