صفحه ۳۷۵

دین را تأیید می‎کند به وسیله مردمانی که هیچ بهره ای از خیر نبرده اند."از باب اینکه یک چیزی که برای عنوان مسلمین است نمی شود در آن هرج و مرج باشد، لذا باید یک قیم داشته باشد، و او امام و رهبر مجتمع است. (الف - م، جلسه 365 درس)

در روایت دیگری از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که فرمودند: "همانا خداوند - عزوجل - این دین را تأیید می‎کند به وسیله انسانی تبهکار."مقصود از عام بودن ولایت، منحصر نبودن ولایت فقیه جامع الشرائط بر صغار و مجانین و غائبین است، چنانچه عده زیادی از فقهاء بزرگوار چنین گفته اند، بنابراین عام و مطلق بودن ولایت فقیه به معنای بدون قید و شرط و محدودیت نیست؛ بلکه کاملا محدود به اجرای احکام شرع است، آن هم بر اساس آنچه در میثاق بیعت بین حاکم و مردم قید شده است.(مقرر)

و در روایت طولانی از امام جعفر صادق (ع) است که حضرت در آخر روایت می‎فرمایند: "همانا خداوند این دین را یاری می‎کند به وسیله مردمانی که هیچ بهره ای از خیر نبرده اند."حدائق ‏301/18

ثالثا: وقتی که فرض شد امکان رجوع به فقیه عادل دارای شرایط حکم وجود دارد، پس به چه جهت نشود به او در کارهای مربوط به امام به عنوان اینکه امام است رجوع کرد؟ ما قبلا به تفصیل بیان کردیم که با غیبت امام دوازدهم (ع) وظایف امامت تعطیل بردار نیست؛ بلکه اشاره کردیم به این که در صورت عدم امکان رجوع به فقیه احتمال دارد رجوع به عدول مؤمنین و اجازه از آنان واجب باشد، چون حفظ مصالح مسلمین و مرزهای آنان از مهمترین امور حسبیه ای است که سهل انگاری در آن جایز نیست.

در مسالک آمده است:

"زمینهای مفتوحة عنوة از باب انفال که ائمه (ع) به شیعیان اجازه تصرف در آنها را در زمان غیبت داده اند نیست، چون زمینهای انفال حق آنان بوده،روی عن النبی (ص) انه قال: "ان الله - تبارک و تعالی - سیؤید هذا الدین باقوام لاخلاق لهم." (مسند احمد‏45/5) پس

ناوبری کتاب