صفحه ۳۶۰

جزء انفال شمرده، ورود داردفی خبر صفوان و بزنطی: "و ما اخذ بالسیف فذلک الی الامام یقبله..." (وسائل ‏120/11، باب 72 از ابواب جهاد عدو، حدیث 1)؛ زیرا عنوان مسلمین خود صاحب زمین می‎گردد.

ناوبری کتاب