صفحه ۳۶

آل او ذکر کرده و در تمام هشت روایت لفظ "صدقه" ذکر شده نه زکات، گرچه ایشان در عنوان باب لفظ "زکات" را ذکر نموده، که در این مورد شاید اشتباه کرده است؛ رجوع شود به صحیح مسلم.صحیح مسلم ‏751/2، کتاب الزکاة، باب 50

ناوبری کتاب