صفحه ۳۵۲

8- و نیز در سنن ابی داود به سند خویش از سهل بن ابی حثمه نقل شده که گوید: "رسول خدا(ص) خیبر را دو نصف نمود: نصفی را برای رفع مشکلات و احتیاجات خودش، و نصف دیگر را بین مسلمانان بر هجده سهم تقسیم نمود."فی سنن ابی داود بسنده عن ابن عمر: "ان رسول الله (ص) عامل اهل خیبر بشطر ما یخرج من ثمر او زرع." (سنن ابی داود ‏235/2، کتاب البیوع، باب فی المساقاة .)

9- و نیز در سنن ابی داود به سند خویش از بشیر بن یسار به نقل از افرادی از اصحاب پیامبر(ص) آمده است: "همانا رسول خدا(ص) وقتی بر خیبر چیره شد آن را به سی و شش سهم تقسیم کرد، و هر سهم را باز به صد سهم تقسیم نمود، نصف از آن را برای خود و مسلمانان قرار داد و نصف باقیمانده را برای افرادی که بر او وارد می‎شوند و دیگر امور و احتیاجات مردم کنار گذاشت."فیه ایضا بسنده عن ابن عمر: "ان النبی (ص) دفع الی یهود خیبر نخل خیبر و ارضها علی ان یعتملوها من اموالهم و ان لرسول الله (ص) شطر ثمرتها." (سنن ابی داود‏235/2، کتاب البیوع.)

10- و نیز در سنن ابی داود به سند خویش از بشیر بن یسار آمده است: "همانا وقتی که خداوند خیبر را به رسول خدا(ص) برگرداند پیامبر(ص) همه آن را به سی و شش قسمت نمود، که هر سهمی به صد سهم تقسیم می‎شد و سهم پیامبر(ص) هم مثل سهم یکی از آنان بود، و نصف دیگر را که آن هم هجده سهم می‎شد پیامبر(ص) برای احتیاجات و مشکلاتی که برای مسلمانان پیش می‎آید کنار گذاشت، و آن مناطق "وطیح" و "کتیبة" و "سلالم" (نام قلعه های خیبر) و توابع آنها بود، وقتی که آن اموال به دست پیامبر(ص) و مسلمانان افتاد افرادی که کار ساختن آنجا را تحت پوشش خود بگیرند نبودند؛ لذا رسول خدا(ص) برای این کار یهود را دعوت کرد و با آنان قرارداد بست."فیه ایضا بسنده عن ابن عباس قال: "افتتح رسول الله (ص) خیبر و اشترط ان له الارض و کل صفراء و بیضاء. قال اهل خیبر: نحن اعلم بالارض منکم فاعطناها علی ان لکم نصف الثمرة و لنا نصف. فزعم انه اعطاهم علی ذلک، فلما کان حین یصرم النخل بعث الیهم عبدالله بن رواحة فحزر علیهم النخل." الحدیث. (سنن ابی داود‏235/2، کتاب البیوع، باب فی المساقاة .)

ناوبری کتاب