صفحه ۳۵۰

این چیزی است که از جمع بین روایات مختلفی که در این مقام وارد شده به دست می‎آید.

[روایات وارده در چگونگی تقسیم زمینهای خیبر]

1- در خبر صفوان و بزنطی به نقل از امام رضا(ع) آمده بود: "و زمینی که با شمشیر گرفته می‎شود در اختیار امام بوده و به هر کس که صلاح ببیند واگذار می‎کند، چنانکه رسول خدا(ص) با زمین خیبر کرد، سیاه و سفید - یعنی زمینهای کشت و زرع و نخلستانهای - آن را واگذار کرد. فقهاء سنت گویند: واگذاری زمین کشت و نخلستان صلاح نمی باشد در حالی که رسول خدا(ص) زمین خیبر را واگذار نمود."تاریخ طبری ‏588/3 (چاپ لیدن).

2- و مانند آن است صحیحه بزنطی که قبلا گذشت.الاموال 70/

3- در موثقه محمد بن مسلم گذشت که امام صادق (ع) فرمود: "رسول خدا(ص) وقتی بر اهل خیبر چیره شد با آنان قرارداد نمود که زمین در دستشان باقی بماند و در آن کار کنند و آن را آباد نمایند."احکام السلطانیة 138/

4- در صحیح بخاری به سند خویش از عبدالله آمده است: "رسول خدا(ص) با اهل خیبر معامله کرد به اینکه نصف آنچه که از میوه یا زراعت به دست می‎آید ملک آنان باشد."مر فی خبر صفوان و بزنطی قوله (ع): "و ما اخذ بالسیف فذلک الی الامام یقبله بالذی یری کما صنع رسول الله (ص) بخیبر: قبل سوادها و بیاضها - یعنی ارضها و نخلها - و الناس یقولون: لایصلح قبالة الارض و قد قبل رسول الله (ص) خیبر." الحدیث. (وسائل ‏119/11، باب 72 از ابواب جهاد العدو، الحدیث 1)

ناوبری کتاب