صفحه ۳۵

الصدقات - بعضی از آنها در تقسیم صدقات بر تو عیب می‎گیرند."توبه (9) 58/

در روایات شیعه و سنی هم از چیزی که بر بنی هاشم حلال نمی باشد به لفظ "صدقه" تعبیر شده نه زکات. در این خصوص به کتاب الزکاة وسائل الشیعه باب 19 از ابواب مستحقین زکات و بابهای بعد از آن مراجعه فرمائید.وسائل ‏185/6 و ما بعد آن.

بله در خبر اسماعیل بن فضل هاشمی آمده که می‎گوید: "از امام صادق (ع) از صدقه ای که بر بنی هاشم حرام گردیده پرسش کردم که چیست ؟ حضرت فرمودند: زکات است."فی خبر اسماعیل بن الفضل الهاشمی قال: سألت اباعبدالله (ع) عن الصدقة التی حرمت علی بنی هاشم ما هی ؟ فقال: هی الزکاة . (وسائل ‏190/6، باب 32 من ابواب مستحقین للزکاة، حدیث 5)

ولکن روشن است که از این روایت برمی آید در ذهن سئوال کننده حرام بودن صدقه مسلم بوده است، و جواب به زکات در کلام امام (ع) آمده؛ و ممکن است گفته شود: زکات در کلام امام (ع) اشاره شده است به صدقه واجب مشخص شده از سوی شارع در قبال صدقات مستحبی؛ زیرا در بعضی از روایات است که صدقات مستحبی بر بنی هاشم حلال است.

نظیر این روایت، روایت زید شحام است؛ به نقل از امام جعفرصادق (ع) که گوید: "از امام صادق (ع) سئوال کردم صدقه ای که بر بنی هاشم حرام شده چیست ؟ حضرت فرمود: همانا زکات واجب است، و صدقه بعضی از ما بر بعض دیگر حرام نمی باشد."روایة زید الشحام، عن ابی عبدالله (ع) قال: سألته عن الصدقة التی حرمت علیهم ؟ فقال: هی الزکاة المفروضه و لم یحرم علینا صدقة بعضنا علی بعض. (وسائل ‏190/6، باب 32 من ابواب مستحقین للزکاة، حدیث 4)

مسلم در کتابش (صحیح مسلم) هشت روایت در تحریم صدقه بر پیامبر(ص) و

ناوبری کتاب