صفحه ۳۴۷

می‎توانی بگیری." گوید: از امام (ع) سؤال نمودم درباره مردی که زمینی از زمینهای خراج را خریده و در آن ساختمان ساخته یا هنوز نساخته منتها مردمی از اهل ذمه در آن اقامت نموده اند، آیا آن شخص می‎تواند اجرت خانه ها را از آنان بگیرد در حالی که جزیه سرانه خود را می‎پردازند؟ حضرت فرمود: "با آنان شرط می‎کند، آنگاه آنچه که بعد از شرط می‎گیرد حلال است."وسائل ‏119/11، باب 71 از ابواب جهاد عدو، حدیث 3

14- از جعفریات به سند خویش از علی (ع) روایت شده که فرمود: "چیزی از خانه و باغ و زمین اهل ذمه خریداری نکن، چون همه اینها "فئ" و ملک مسلمانان است."خبر ابراهیم بن ابی زیاد قال: سألت اباعبدالله (ع) عن الشراء من ارض الجزیة قال؛ فقال: "اشترها فان لک من الحق ما هو اکثر من ذلک ." (وسائل ‏119/11، باب 71 از ابواب جهاد العدو، حدیث 4)

و غیر آن از دیگر روایاتی که در این زمینه وارد شده است، و می‎توان به آنها مراجعه نمود؛ از این روایات استفاده می‎شود که زمین "مفتوحة عنوة" بین جنگجویان تقسیم نمی شود، بلکه ملک همه مسلمانان است و واجب است برای پشتوانه آنان باقی بماند و در اختیار امام می‎باشد و فروختن و خریدن اصل زمین جایز نیست، بله آثار ایجاد شده در زمین یا حقی که به سبب کار انجام شده روی زمین به آن تعلق گرفته انتقال آن از طرف متصرف

ناوبری کتاب