صفحه ۳۴۶

و مانند آن است موثقه محمد بن مسلم و عمر بن حنظله از امام جعفرصادق (ع).موثقة محمد بن مسلم قال: سألت اباعبدالله (ع) عن الشراء من ارض الیهود و النصاری ؟ فقال: "لیس به بأس قد ظهر رسول الله (ص) علی اهل خیبر فخارجهم علی ان یترک الارض فی ایدیهم یعملونها و یعمرونها فلا اری بها بأسا لو انک اشتریت منها شیئا. و انما قوم احیوا شیئا من الارض و عملوها فهم احق بها و هی لهم" (وسائل ‏118/11، باب 71 از ابواب جهاد العدو، حدیث 2)

11- روایت ابراهیم بن ابی زیاد گوید: از امام جعفرصادق (ع) از خریدن زمین جزیه پرسش کردم، حضرت فرمود: "بخر آن را، همانا برای تو حقی بیش از آن است."صحیحة محمد بن مسلم قال: سألته عن شراء ارضهم فقال: "لا بأس ان تشتریها فتکون اذا کان ذلک بمنزلتهم تؤدی فیها کما یؤدون فیها." (وسائل ‏275/12، باب 21 از ابواب عقد البیع و شروطه، حدیث 7)

12- روایت محمد بن مسلم از امام محمدباقر(ع)، و ساباطی و زراره از امام جعفرصادق (ع) که اینان از آن دو امام (ع) از خریدن زمین جزیه از دهقانان پرسش نمودند، حضرت فرمود: "اگر خریدی یا زمین از تو گرفته خواهد شد (اگر حکومت حق صلاح ببیند) و یا آنچه که بر زمین از مالیات مقرر شده پرداخت خواهی نمود." عمار ساباطی گوید: سپس حضرت رو کرد به من و فرمود: "بخر آن را، همانا برای تو حقی بیش از آن است."صحیحة الاخری عن ابی جعفر(ع) قال: سألته عن شراء ارض اهل الذمة فقال: "لا بأس بها فتکون اذا کان ذلک بمنزلتهم تؤدی عنها کما یؤدون." (وسائل ‏275/12، باب 21)، از ابواب عقد البیع، حدیث 8)

13- خبر اسماعیل بن فضل هاشمی گوید: از امام جعفرصادق (ع) سؤال کردم درباره مردی که زمینی از زمینهای خراج اهل ذمه را (از حکومت) خریده است در حالی که صاحبان آن ناخشنودند، و این شخص زمین را از سلطان قبول می‎کند به دلیل عاجز بودن صاحبانش از کشاورزی یا مشکل دیگر، حضرت فرمود: اگر صاحبانش عاجز از کشاورزی در آن هستند می‎توانی آن را بگیری، مگر اینکه با گرفتن تو صاحبانش ضرر ببینند (که جایز نیست) و اگر چیزی به آنان دادی و دل صاحبانش با شما نرم شد آن وقت

ناوبری کتاب