صفحه ۳۴۰

آنها در صورت فرض احتیاج امام به آن دلالت ندارد، چون برطرف نمودن احتیاجات امام و خانواده او از مهمترین مصالح عمومی است، و شاهد بر آن روایات مستفیضه ای سوره طه (20) 111/ است که دلالت می‎کند بر اینکه پیامبر(ص) از درآمد خیبر در مصارف خود و همسرانش استفاده می‎کرد، و خیبر با جنگ فتح شده بود. و از این دسته روایات است روایتی که ابوداود در سنن به سند خویش از بشیر بن یسار نقل کرده: "همانا رسول خدا(ص) هنگامی که خداوند خیبر را به او برگرداند تمام آن را به سی و شش سهم تقسیم کرد، نصف آن را که هجده سهم بود برای مسلمانان جدا کرد که هر سهم را بین صد نفر قرار داد، پیامبر(ص) هم با آنان بوده و سهم حضرت مثل سهم یکی از آنان بود.""مرسل" حدیثی است که فرد یا افرادی از سلسله سند حذف شده باشد. (مقرر) به سنن ابی داود و اموال ابی عبید"حسن" حدیثی است که رجال سند تماما و در هر طبقه امامی مذهب و ممدوح باشند ولی تصریح بر عدالت هر یک از آنان نشده باشد. و وجه نامیدن این گونه روایات به حسن از آن جهت است که نسبت به راویان آن حسن ظن وجود دارد. (مقرر) و غیر آن دو رجوع نمائید.

از سوی دیگر در دلالت مرسله مناقشه شده به اینکه این روایت ظهور در این دارد که واگذاری زمین به شکل مزارعه و شرکت بوده، و پرداخت زکات را بر تقسیم سود مقدم دانسته، در حالی که آنچه نزد ما ثابت است این است که نصاب، در مال مشترک، بعد از تقسیم مراعات می‎شود؛ چون نصاب در سهم هر یک به طور جداگانه معتبر می‎باشد. و خبر صفوان و بزنطی نیز دلالت بر همین معنی دارد. مگر اینکه آنچه در مرسله آمده بر غالب موارد که نصیب هر کدام به حد نصاب می‎رسد حمل شود؛ به علاوه روشن است که به سهم امام زکات تعلق نمی گیرد، زیرا زکات در جهت نفع بیت المال و سهام مردم تعلق می‎گیرد.

ناوبری کتاب