صفحه ۳۲۵

زمینها مانند دیگر اموال بین غانمین تقسیم می‎شود..."مبسوط 29/2

5- و نیز در منتهی آمده است:

"زمین سواد زمینی است که از اهل فارس به غنیمت گرفته شد و عمر بن خطاب آن را فتح نمود و آن سواد عراق است. و اندازه عرض آن از بریدگی کوههای سر پل ذهاب تا سمت قادسیه که متصل به عذیب از زمین منطقه عربی است می‎باشد؛ و طول آن از تپه های موصل تا ساحل دریا در شهر آبادان از طرف شرق دجله می‎باشد، اما غرب آن که کنار بصره قرار گرفته سرزمین اسلامی است (پس از اسلام آباد شده است) مثل شط عثمان بن ابی العاص و آنچه تابع آن بود که زمین باتلاقی و موات بود و عثمان بن ابی العاص آن را احیاء نمود. و این زمین سواد نامیده شده چون لشکر هنگامی که از دشت بیرون آمدند و این زمین را دیدند که درختان آن به هم پیچیده شده آن را سواد (سرسبز) نامیدند. این سرزمین را عمر بن خطاب با جنگ فتح کرد، و بعد از فتح سه نفر را به آنجا فرستاد: عمار بن یاسر را به عنوان امام جماعت، ابن مسعود را به عنوان قاضی و والی بیت المال، و عثمان بن حنیف را برای اندازه گیری مقدار مساحت آن سرزمین، و برای هر روز آنان یک گوسفند (به عنوان جیره) قرار داد: قسمتی از آن با چیزهایی که دور ریخته می‎شود (مانند جگر و شکمبه و...) برای عمار، و قسمتهای دیگر برای آن دو نفر، و عمر گفت: روستایی را نمی بینم که هر روز گوسفندی از آن گرفته شود مگر اینکه به سرعت به سوی خرابی می‎رود..."الاموال 88/

6- در جهاد شرایع آمده است:

"هر زمینی که با جنگ فتح شود و آباد باشد ملک همه مسلمانان است و غانمین هم جزء آنان هستند. و اظهارنظر در آنها حق امام است، و هیچ متصرفی

ناوبری کتاب